Плугове за плитка оран OVLAC

Плугове за плитка оран OVLAC Общо описание Брошура ЗАПИТВАНЕ МИНИмум обработка на почвата – концепцията на тези плугове е да съчетаят предимствата на традиционната обработка на почвата, с технологиите за минимална обработка. Плитката оран на 10 до 20 см позволява оптимално заравяне на растителни остатъци и контрол на плевелната растителност. МИНИмалната стойност на обработките –…