Category: OVLAC

Плугове за плитка оран OVLAC

Плугове за плитка оран OVLAC Общо описание Брошура ЗАПИТВАНЕ МИНИмум обработка на почвата – концепцията на тези плугове е да…

Read post

Обръщателни полунавесни плугове OVLAC

Обръщателни полунавесни плугове OVLAC Общо описание Брошура ЗАПИТВАНЕ Навесно устройство с плаваща теглична греда. Това изключително ефективно, надеждно и просто…

Read post

Обръщателни навесни плугове OVLAC

Обръщателни навесни плугове OVLAC Общо описание Брошура ЗАПИТВАНЕ Навесно устройство с плаваща теглична греда. Това изключително ефективно, надеждно и просто…

Read post