JCB представи новите серии Fastrac 4000 и 8000 с фокус върху дигиталната иновация iCON

JCB представи новите трактори от серията Fastrac 4000 и 8000 с изцяло нова електронна инфраструктура, която осигурява по-високи нива на производителност и удобство, като същевременно дава на операторите безпрецедентен избор в начина, по който управляват своята машина. Новата операторска среда Fastrac iCON има три ключови характеристики: iCONFIGURE – създаване на персонализирано управление за всеки оператор…