SULKY logo

SULKY е компания с над 80 години опит. Тороразпръскващи машини SULKY се „вписват“ като лидери в прецизното земеделие. Те в най - голяма степен отговарят на основното изискване към всички земеделски машини – да могат да работят с променливи параметри във всяка точка от полето.