Общо описание

Тези машини на Nobili са предназначени за раздробяване на лозови пръчки и клоните от овощните градини, оставащи след резитба в междуредията на тези насаждения. Раздробителят от серията  TRP е специално конструиран за работа в неравни и каменисти почви. Посредством подбиращо устройство пръчките или клоните се подбират, повдигат и подават в раздробителната камера. Там чрез въртящ ротор с шарнирно закрепени “чукови” работни органи те се нарязват и разкъсват. Раздробената дървесна маса преминава през калибрирана решетка и се разстила равномерно върху почвата. 
Раздробителите са навесни. Посредством опорни колела или валки се настройва височината на подбиране. Работната им ширина може да бъде 95, 120, 145 или 175 см.
Чрез раздробителя Nobili-TRP се решава проблемът с манипулиране на остатъците след резитба в трайните насаждения за типичните наши български условия-неравни и каменисти почви в междуредията. 
Остатъците след резитбата се превръщат от ненужен остатък в органични вещества, с които се обогатява и подобрява нейната структура. 

МОДЕЛИ

ГАЛЕРИЯ

Направете запитване