Общо описание

Основното предназначение на тези машини е да разрушат почвената пета, която се образува вследствие оранта и пречи на влагозапасяването и развитието на кореновата система на посевите. Те безпроблемно достигат до дълбочина 50/60 см. Съотношението работен захват – енергопотребление ги прави една от най-ефективните съвременни машини в селското стопанство.

Благодарение на уникалния ъгъл на работните органи спрямо почвата – 45°, продълбочителите Dondi са изключително ефективни – бързо достигат необходимата работна дълбочина, като същевременно износването на работните органи е сведено до минимум. Постига се почти пълно преобръщане на почвата и вкарване на растителните остатъци в дълбочина. Всички работни органи са снабдени със защитна система тип срезен болт.

МОДЕЛИ

ГАЛЕРИЯ

Направете запитване